امیر مصطفی مربی و مدرس سخنرانی و فن بیان است

نویسنده بیش از ده ها مقاله آموزشی در زمینه آموزش سخنرانی، فن بیان و ارتباطات

سردبیر و گوینده رادیو اینترنتی بیان

مدرس سخنرانی، فن بیان و ارتباطات

مشاور سخنرانی چندی از مسئولین سیاسی کشور

مشاور اقتصادی و بازریابی چندین شرکت تولیدی و بازرگانی موفق

حسابدار ارشد (سابق) یک شرکت سوئیسی معتبر

محصولات امیر مصطفی

1

مقاله های امیر مصطفی

2

ویدیوهای امیر مصطفی

video