مریم حسین نژاد مترجم و نویسنده کتاب

کتاب های ترجمه شده:

  • اورهان پاموک و هنر داستان نویسی اثر پاموک
  • کازوئو ایشی گورو و هنر داستان نویسی اثر ایشی گورو
  • مهارت های مذاکره در یک هفته اثر پیتر فلمینگ
  • دشمن عزیز اثر جین وبستر

محصولات مریم حسین نژاد

1

مقاله های مریم حسین نژاد

2

ویدیوهای مریم حسین نژاد

video