سعید موسویان
مربی و مدرس رسمی انجمن پیلاتس ایران‌
مراقب جسم و جان
با مدارک بین ‌المللی از MK Pilates انگلستان و EMS آلمان
مشاور بهبود و توسعه وضع بدن در مجموعه های آموزشی
شرکت مطلب مدیکال (بخش فنی زیمنس)
مدیر سایت mypilates.ir
مدرس نمونه سال ۹۷ در پلتفرم استاد سلام
مربی نمونه از هیات ورزش های همکانی استان تهران
مشاور و تهیه کننده چندین درس آموزشی برای دوره های جامع مدرسین کشور
مبتکر مجموعه تصویری روانشناسی اجتماعی به همین سادگی

محصولات سعید موسویان

1

مقاله های سعید موسویان

2

ویدیوهای سعید موسویان

video