ندا سعادتی راد

مربی و مدرس سخنرانی و فن بیان

کارشناس برخی از برنامه های تلویزیونی صدا و سیما

نویسنده مقالات متعدد در زمینه فن بیان کودکان و نوجوانان

دارای مدرک کوچینگ و مربی ‌گری

ارشد مدیریت با نمره الف از دانشگاه تهران

محصولات ندا سعادتی راد

1

مقاله های ندا سعادتی

2

ویدیوهای ندا سعادتی

video