پویا ودایع مدرس و نویسنده زبان بدن و مذاکره است.
او مربی خصوصی و مشاور تعدادی از هنرمندان، بازیگران و صاحبان کسب‌ و‌ کار است
و در سال ‌های گذشته صدها نفر از آموزش ‌های او بهره گرفته ‌اند.
ودایع مدرس تایید و تحسین شده توسط آلن پیز، مرد زبان بدن دنیا است.

  • پویا ودایع نویسنده و مترجم ۵ عنوان کتاب در حوزه مذاکره، زبان بدن و روانشناسی؛
  • فارغ ‌التحصیل رشته ‌های الکترونیک، اقتصاد و روابط عمومی؛
  • عضو انجمن ‌های روانشناسی و روابط عمومی ایران؛
  • کارشناس مهمان برنامه‌ های مختلف رادیویی و تلویزیونی؛

محصولات پویا ودایع

1

مقاله های پویا ودایع

2

ویدیوهای پویا ودایع

video