شراره فلاحتی ، دانش ‌آموخته رشته ادبیات فارسی از دانشگاه خوارزمی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان ‌های باستانی

دانش ‌آموخته دوره جامع ویراستاری

ویراستار بیش از ۳۰۰ کتاب و ده‌ ها مقاله

مسئول تیم ویراستاری آکادمی شیوا

محصولات شراره فلاحتی

1

مقاله های شراره فلاحتی

2

ویدیوهای شراره فلاحتی

video