عضویت در سایت مدرسه تحول فردی

عضویت در سایت مدرسه تحول فردی چه مزایا و ویژگی های برای شما ایجاد خواهد کرد؟

شما در مدرسه تحول فردی می توانید به دو صورت عضویت خود را با مجموعه برقرار کنید

عضویت در سایت

عضویت معمولی

در عضویت معمولی شما دسترسی به تمام محتواها به ویژه ۱۰۰۰ مقاله در زمینه های مختلف و بیش از ۱۰۰۰ ساعت محتواهای آموزشی رایگان را از سایت مدرسه تحول فردی می توانید به رایگان استفاده کنید

 

عضویت در سایت

عضویت اشتراکی

در عضویت اشتراکی شما می توانید با خرید اشتراک ماهیانه از تمامی محصولاتی که در پنل شما به صورت اشتراکی در اختیار شما قرار می گیرد استفاده کرده و تمام آموزش هایی را که در حیطه های مختلف به آن نیاز دارید را ببینید

عضویت در سایت