ارائه مدارک دوره DBA، MBA، EBA به صورت

“آنلاین و نیمه حضوری”

 

 

ویژگی های گذراندن دوره:

۱- ارتقاء مهارت تدوین و اجرای استراتژی های بازار
۲- ارتقاء مهارت تحلیل مشتری و ارتباط آن با محصول یا خدمت
۳- آموزش سبک های رهبری و مدیریت تعارض در تیم فروش
۴- بهره مندی از دیجیتال مارکتینگ و فضای مجازی
۵- آموزش استفاده از ابزارهای مدیریتی برای بهبود عملکرد و بهره وری تیم فروش
۶- ارتقاء مهارت و دانش هدفگذاری، بودجه بندی و ارزیابی عملکرد فرآیند فروش
۷- ارتباط با شبکه تجاری و بهره مندی از تجارب رهبران فروش
۸- شناخت از وضعیت فروش سازمان و توانایی ارائه راهکارهای تقویت نقاط ضعف
۹- ارتقاء مهارت های فردی برای گزینش و استخدام و حفظ نیروهای فروش

 

[gravityform id=”5″ title=”true” description=”true”]

 

این دوره مختص چه کسانی است؟

۱- افراد از حداقل مدرک دیپلم به بالا می توانند دراین دوره شرکت نمایند.
۲- این دوره یک دوره تخصصی برای ارتقاء مهارت های مدیران فروش به رهبران حرفه ای فروش است.
۳- ارتقاء مهارت و دانش آمورش، کوچینگ و رهبری تیم فروش
۴- ارتقاء مهارت، دانش و تکنیک های هدف گذاری و برنامه ریزی فروش
۵- ارتقاء مهارت و دانش مدیریت_بحران در فروش و استراتژی های خروج از آن

 

[gravityform id=”5″ title=”true” description=”true”]