مهندس مازیار تیزقدم در بهترین دبیرستان ایران، دبیرستان البرز تهران در سال ۱۳۸۱ در رشته ریاضی و فیزیک فارغ التحصیل شد.
وی سال ۱۳۸۲ پیش دانشگاهی خود را در پیش دانشگاهی مطهری به پایان رساند.
در سال ۱۳۸۲ وارد دانشگاه آزاد بین المللی قزوین شد و در رشته مهندسی صنایع فارغ التحصیل شد.
وی هم اکنون در مجموعه سترا حضور دارد.

 

 تیزقدم

 

 

مازیار تیزقدم

 

 

تیزقدم

مازیار تیز قدم