فرشته ایران نژاد

سخنران و مدرس مهارت‌ های سخنرانی و ارتباطات کلامی، همچنین آموزش اخلاق حرفه ‌ای در سازمان ‌ها
دارای مدرک اجرای صحنه از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
عضو باشگاه ایران مجری (مجریان صحنه ایران)
رتبه سوم مسابقات کشوری سخنرانی تریبون
مدرس اصول سخنوری، مهارت های کلامی؛ ارتباطات و سخنرانی
برگزاری دوره های آموزشی در شهرهای کرمان، مشهد، اهواز و تهران
برگزاری سمینار آموزش سخنرانی در دانشگاه تهران
مدرس دوره های مدت دار سخنرانی و فن بیان دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران
برگزاری کارگاه های متعدد در زمینه ارتباطات کلام چطور جذاب باشیم؟

محصولات فرشته ایران نژاد

1

مقاله های فرشته ایران نژاد

2

ویدیوهای فرشته ایران نژاد

video